POLSKI KOMITET ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ

Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej jest członkiem międzynarodowej organizacji o nazwie „World Energy Council”

Czym się zajmujemy?

Kongresy Energetyczne

Światowe Kongresy Energetyczne organizowane w cyklu trzyletnim

Konferencje

Regionalne i międzynarodowe konferencje poruszające aktualne problemy z zakresu energetyki

Oceny sytuacji energetycznej

Okresowe oceny sytuacji energetycznej świata, w tym oceny wielkości zasobów energetycznych

Zgromadzenia Wykonawcze

Doroczne Zgromadzenia Wykonawcze Członków dokonujące ocen działalności, realizacji programów prowadzonych prac, powołujące władze WEC, itp.

Światowe Szczyty Przywódców Sektora Energii

Organizacja Światowych Szczytów Przywódców Sektora Energii (World Energy Leaders Summit)

Wpółpraca

Współpraca z organizacjami międzynarodowymi, gospodarczymi, społecznymi, zwłaszcza w dziedzinie energii i ochrony środowiska

Skontaktuj się z nami