World Energy Council

World Energy Council (WEC) to ogólnoświatowa, pozarządowa, niekomercyjna i jedyna akredytowana przy ONZ organizacja zajmująca się zagadnieniami energetycznymi, wytwarzaniem energii, jej użytkowaniem oraz wpływem na środowisko naturalne.

World Energy Council

World Energy Council (WEC) to ogólnoświatowa, pozarządowa, niekomercyjna i jedyna akredytowana przy ONZ organizacja zajmująca się zagadnieniami energetycznymi, wytwarzaniem energii, jej użytkowaniem oraz wpływem na środowisko naturalne. 

WEC została utworzona w 1923 roku przez 40 komitetów krajowych, wśród których znajdował się komitet polski. Początkowo organizacja nazywała się World Power Conference, gdyż koncentrowała swoją działalność na wyzwaniach stojących przed raczkującym wówczas sektorem elektroenergetyki. Jednak w miarę rozwoju gospodarczego świata i różnych dziedzin energetyki organizacja rozszerzała zakres swoich zainteresowań i działalności przyjmując nazwę World Energy Council.

Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej (PKŚRE)

Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej jest krajowym komitetem międzynarodowej organizacji o nazwie “World Energy Council”, utworzonej w 1923 r. przez delegatów państw uczestniczących w Pierwszej Światowej Konferencji w Londynie, w tym również Polski. 

PKŚRE na rynku polskim funkcjonuje od 1997 roku, stanowi z jednej strony lokalne ciało międzynarodowej organizacji, a z drugiej jest stowarzyszeniem zrzeszającym ekspertów z zakresu energetyki działających w naszym kraju. Dzięki temu jest możliwy do osiągnięcia swoisty dualizm ról – z jednej strony możliwe jest pozycjonowanie się jako podmiot ekspercki na poziomie krajowym w zakresie procesów o zasięgu globalnym, z drugiej strony pozwala na osiągnięcie statusu podmiotu eksperckiego prezentującego zdarzenia i procesy zachodzące w polskiej energetyce w przestrzeni międzynarodowej. 

Dotychczasowa aktywność PKŚRE koncentrowała się na

Jakie podmioty zrzesza PKŚRE

WEC Polska zrzesza podmioty związane z różnymi podsektorami elektroenergetyki, a w tym wydobycie paliw stałych i gazowych, wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w źródłach konwencjonalnych i odnawialnych, przesyłanie i dystrybucja energii elektrycznej, ciepła i gazu, końcowi odbiorcy energii. Szczególnie istotne jest zrzeszenie w ramach WEC Polska przedstawicieli administracji, spółek skarbu państwa, biznesu i organizacji branżowych, co pozwala organizacji osiągać dodatkowe walory wynikające z jej interdyscyplinarności.

Rada Zarządzająca Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej

Przewodniczący | dr. hab. inż. Henryk Majchrzak – prof. Politechniki Opolskiej

Obecnie pracuje w grupie kapitałowej MCX w Warszawie i zawodowo zajmuje się rozwojem i wdrażaniem nowoczesnych systemów elektroenergetycznych współpracujących z sektorem odnawialnych źródeł energii elektrycznej i ciepła. Od lat pełni honorowo funkcję przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej. Trzecią kadencję pełni funkcję członka Komitetu Problemów Energetyki przy Polskiej Akademii Nauk. W pracy naukowej swoje zainteresowania rozwija w zakresie zagadnień bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego . Obecnie pracuje nad rozwojem i integracją odnawialnych źródeł energii z systemami energetycznymi. Jest autorem szeregu publikacji, a w tym dwóch monografii z zakresu elektroenergetyki, a w szczególności w obszarze: rozwoju rynków energii, współpracy europejskich systemów elektroenergetycznych, nowoczesnych źródeł wytwórczych, innowacyjnych systemów informatycznych pracujących w obszarze sektora energetyki”. Aktywnie współpracuje z wieloma ośrodkami naukowo-badawczymi– od roku 2020 jest zatrudniony na stanowisku prof. Politechniki Opolskiej. Ma wieloletnie doświadczenie jako osoba kierująca największymi w kraju podmiotami z sektora wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej.

Marcin-Wasilewski

Wiceprzewodniczący | Marcin Wasilewski

Objął funkcję CEO w EIT InnoEnergy Central Europe w czerwcu 2022, żeby pokierować działaniami funduszu w regionie Europy Środkowej. Jest związany z branżą energetyczną od 15 lat. Od 2018 roku w ABB zarządzał sektorami energetyki i przemysłu ciężkiego w Polsce, Czechach i na Węgrzech. Wcześniej w PKN ORLEN odpowiadał za stworzenie segmentu energetyki. Pełnił także funkcję przewodniczącego rady nadzorczej Anwil oraz prezesa Baltic Power, spółki realizującej projekt off shore. Od 2018 roku jest członkiem Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej. Jest absolwentem Univeristy of Bradford (2006), Politechniki Warszawskiej (2014) oraz Uniwersytetu Harvarda (2021).

czlonekrz

Wiceprzewodniczący | Zbigniew Bicki

Od 1972 roku związany z energetyką zawodową. Pełnił odpowiedzialne funkcje zarówno w zarządzaniu przedsiębiorstwami jak i w administracji państwowej. Po toku 1989 współtworzył nowy model funkcjonowania energetyki, którego głównym elementem było utworzenie rynku energii elektrycznej. Jako Prezes Zarządu PSE SA w latach 1995 – 1998 współuczestniczył w przygotowaniu a potem wdrażaniu nowego Prawa Energetycznego. Był współinicjatorem założenia Stowarzyszenia Polski Komitet Członkowski Światowej Rady Energetycznej i jego pierwszym Przewodniczącym Rady Zarządzającej. Do chwili obecnej jest jej członkiem. Jest gorącym orędownikiem intensywnego rozwoju OZE. Aktualnie jest członkiem zarządu firmy EMCA SA świadczącej m. in. usługi projektowe z zakresu sieci elektroenergetycznych, doradztwa energetycznego oraz usługi informatyczne dla całego sektora gospodarki.

Sekretarz | Justyna Wardak-Bielenis

Pełni funkcję sekretarza Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej. Od początku kariery związana jest z branżą energetyczną. W pierwszych latach kariery realizowała projekty doradcze dla polskich i zagranicznych firm energetycznych w dziedzinie finansów, regulacji i analiz rynkowych, pracując w międzynarodowej firmie konsultingowej. Następnie kontynuowała karierę w jednej z kluczowych firm z branży paliwowej, odpowiadając za kwestie rynkowe, regulacyjne i ekonomiczne w obszarze energetyki. Obecnie jest dyrektorem, odpowiedzialnym za zarządzanie bieżącą działalnością segmentu energetyki w multienergetycznym koncernie. Prywatnie jest mamą dwójki dzieci, menedżerką życia rodzinnego i pasjonatką amatorskiego projektowania wnętrz.

czlonekrz2

Członek RZ | Piotr Czopek

Absolwent politologii w zakresie studiów europejskich na Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim oraz Collegium Civitas w zakresie Globalizacji oraz Bezpieczeństwa Energetycznego. Od 2008 r. pracownik Ministerstwa Gospodarki, następnie Ministerstwa Energii, gdzie w Departamencie Energetyki, a następnie Departamencie Energii Odnawialnej i Rozproszonej zajmował się zagadnieniami związanymi z rozwojem odnawialnych źródeł energii, w tym mechanizmami wsparcia, a także energetyką rozproszoną, prosumencką. Od 2019 r. jako Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej (Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii) w Ministerstwie Energii, a następnie w Ministerstwie Aktywów Państwowych i Ministerstwie Klimatu i Środowiska nadzorował prace związane z planowaniem rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz tworzeniem warunków prawnych dla ich dalszego funkcjonowania, w tym w obszarze morskiej energetyki wiatrowej. Od stycznia 2021 r. jako Dyrektor ds. regulacji w Polskim Stowarzyszeniu Energetyki Wiatrowej zajmuje się kwestiami związanymi z promowaniem rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce.

czlonekrz3

Członek RZ | Dr hab. inż Lidia Gawlik, prof. IGSMiE PAN.

Wieloletni zastępca dyrektora Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. Posiada doświadczenie w procesach restrukturyzacyjnych przemysłu paliwowego i energetycznego, zajmując stanowisko zastępcy dyrektora ds. ekonomiki i finansów w Państwowej Agencji Restrukturyzacji Kopalń Węgla Kamiennego SA oraz jako członek rady nadzorczej PGNiG SA. Wieloletni sekretarz Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej; brała czynny udział w ponadnarodowych zespołach roboczych oraz międzynarodowych kongresach WEC. Specjalista w zakresie zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej, z dorobkiem 13 monografii i ponad 120 artykułów naukowych.

Członek RZ | Paweł Łojszczyk

Dyrektor Zarządzający Hitachi Energy Poland Sp. z o.o. Od 2019 roku odpowiedzialny za Region Europa Centralna i Wschodnia: Polska, Czechy, Słowacja, Bułgaria, Rumunia, Węgry, Ukraina i Rosja. W latach 2013 - 2019 był Dyrektorem Zarządzającym ABB w Polsce oraz Prezesem ABB Sp. z o.o. W tym czasie był odpowiedzialny za rozwój polskiej organizacji. Z sukcesem wdrożył Strategię Next Level Grupy ABB i utrzymał trend wzrostowy przychodów i zysków. Paweł Łojszczyk rozpoczął karierę w ABB w 1991 roku w dziale Marketing & Sales na stanowisku Kierownika Sprzedaży Segmentu Przesył i Dystrybucja Energii. W ciągu 11 lat w polskiej organizacji zajmował stanowiska kierownicze w różnych obszarach biznesowych. Swoje doświadczenie zdobył również pracując w latach 2002 - 2013 m.in. jako Dyrektor Krajowy ABB w Kazachstanie oraz jako Dyrektor Dywizji Produktów Energetycznych w Rosji.

Dyrektor Biura Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej | Klaudia Juga

Ukończyła Uniwersytet Warszawski, zdobywając tytuł magistra ze specjalności dyplomacja Unii Europejskiej. Posiada również studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami. W przeszłości pełniła funkcję kierownika projektu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, nadzorując projekt "Inteligentnie w energetyce" wspierający budowę inteligentnej sieci energetycznej w Polsce. Następnie pracowała jako starszy specjalista ds. wsparcia zarządzania projektami i programem w Polskich Elektrowniach Jądrowych. Klaudia Juga nie tylko kieruje pracami w Polskim Komitecie Światowej Rady Energetycznej, ale również aktywnie współpracuje z Polską Izbą Gospodarczą Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej.

World Energy Council

World Energy Council (WEC) to ogólnoświatowa, pozarządowa, niekomercyjna i jedyna akredytowana przy ONZ organizacja zajmująca się zagadnieniami energetycznymi, wytwarzaniem energii, jej użytkowaniem oraz wpływem na środowisko naturalne. 

WEC została utworzona w 1923 roku przez 40 komitetów krajowych, wśród których znajdował się komitet polski. Początkowo organizacja nazywała się World Power Conference, gdyż koncentrowała swoją działalność na wyzwaniach stojących przed raczkującym wówczas sektorem elektroenergetyki. Jednak w miarę rozwoju gospodarczego świata i różnych dziedzin energetyki organizacja rozszerzała zakres swoich zainteresowań i działalności przyjmując nazwę World Energy Council.