Misja PKŚRE

Promocja zrównoważonego rozwoju energetyki, rozumianej jako zachowanie równowagi pomiędzy bezpieczeństwem dostaw energii, jej dostępnością oraz wpływem na środowisko naturalne. Wpisując się w cele World Energy Council, chcemy pozycjonować się w debacie jako podmiot prezentujący nowoczesne podejście do polityki energetycznej.